Introduktion til Ayurveda

Navnet Ayurveda er afledt af to ord fra Sanskrit: Ayur betyder liv, og veda betyder viden.

 

Dette naturlige healingsystem er baseret på en omfattende forståelse for de store naturlove og begyndte som en mundtlig tradition for omkring 5.000 år siden. Ayurveda er baseret på teorien om de fem elementer (rum, luft, ild, vand og jord). Elementerne findes i alle celler, væv og organer i kroppen. 

Dermeda_Shankara_Ayurveda_Elementer.png
LUFT

Betegner universets bevægelseskoncept

ILD

Er energi

VAND

Er samhørighed og fluiditet

JORD

Er struktur og soliditet

RUM

Gør det muligt for bevidstheden eller Samhita (helhedsværdien) at udfolde de andre elementer

Når disse elementer kombineres, skaber de tre styrende principper kaldet doshaer, som skal være i balance, så vi kan have sunde krop og sind 

Dosha

Dermeda_Shankara_Ayurveda_Dosha.png
VATA
Luft+Rum

Tør hud 

Dosha, der består af rum og luft, styrer bevægelse, cirkulation, nervesystemet og elimineringen i vores kroppe

PITTA
Ild+Vand

 

Normal, Sensibel og Kombineret hud

Fra ild og vand styrer fordøjelsen og stofskiftet

KAPHA
Vand+Jord

Fedtet hud

Fra vand og jord styrer struktur, væv og biologisk styrke

Disse tre doshaer kombineres i forskellige proportioner, hvilket sammenfatter et individs forfatning eller "prakriti". Dette omfatter alle faktorer - fysisk, mentalt og følelsesmæssigt - som sammen danner det unikke individ. Mens alle besidder disse tre doshaer, varierer den relative dominans.

Status for vores nuværende forfatning kaldes "vikruti". Hvis vi eksempelvis føler os stressede, har dårlige livsstilsvaner osv., dannes en ubalance, som medfører, at vi bevæger os væk fra vores egen natur. I vores system vil en eller flere af doshaerne vokse i systemet, og som følge heraf oplever vi ubehag. Formålet med Ayurveda er reetablering af denne balance.

Alt kan kategoriseres efter dets proportion af doshaerne. Dette omfatter: årstider, tidspunkter af dagen, følelser, drømme, mad, dyr, farver, teksturer, lyde, aromaer, urter - hvis det eksisterer, kan det fastslås, om det tilhører vata, pitta eller kapha.

 

Når du opfatter verden ud fra et ayurvedisk perspektiv, kan denne information hjælpe dig med at leve et sundere og mere tilfredsstillende liv.